Yurtdışı Üniversiteler ve Portfolyo Programı   
Portfolyo Nedir?
 Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma kolleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak oluşturulan gelişim dosyalarıdır.
 Dinamik değerlendirme süreçlerindeki en etkin araçlardan biri olan portfolyo;
*Her öğrenci için ayrı düzenlenir.
*Her öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları bir araya getirir.
*Konu ile ilgili araştırmaları, gerçekleştirilen etkinlikleri, bu etkinliklere ilişkin elde edilen sonuçları içerir.
*Bir bakıma portfolyo, öğretmenlerin öğrencilere yardımcı olmasını sağlayan bir kılavuz niteliğindedir.
   Portfolyo Değerlendirme Nedir?
 Çağdaş eğitim anlayışının bir unsuru olarak, öğrencilerin dönem boyunca yaptıkları çalışmaların bir dosyada toplanmasıyla süreç odaklı olarak yapılan değerlendirmedir.
 Çocuğun emeğini, gelişimini ve başarılarını belgeleyen, bir amaca hizmet eden performans değerlendirme türüdür.
   Portfolyo değerlendirmede öğrenci için aşağıdaki sorulara cevap aranır:
*Ne öğrendi ve öğrenirken nasıl bir yol izledi ?
*Nasıl düşündü ?
*Nasıl soru sordu ?
*Nasıl analiz etti ?
*Bilgiyi nasıl yapılandırdı ?
*Diğer insanlarla nasıl iletişim kurdu ?
*Öğrenirken karşılaştığı güçlükler nelerdi ?
   Portfolyonun Amacı:
*Öğrencinin gelişimini izleyebilmek,
*Öğrencinin kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek,
*Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek,
*Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak,
*Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek,
*Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak.
   PORTFOLYO OLUŞTURMA SÜRECİ :
(1) Toplama
(2) Seçme
(3) Yansıtma
(4) Sonuç

Portfolyo Örnekleri:Anahtar Kelimeler:
4225

SİTEMİZDE BULUNAN TÜM YAZI VE RESİMLER ANATOMİ SANAT AKADEMİSİNE AİTTİR.İZİNSİZ KULLANILMASI YASAKTIR.

vesair.com